Introducció i funcionament del qüestionari Autodiagnosi Economia Circular

El present qüestionari pretén servir com a eina d’autodiagnosi de les empreses per tal de situar-se en el mapa d’estratègies de l’Economia Circular.

El primer que caldrà fer és registrar-se com a empresa i indicar-ne la tipologia, per tal d’activar els filtres adients del qüestionari *.

* Malgrat el major potencial d’innovació recau a les empreses que dissenyen, fabriquen i comercialitzen béns i equips és evident que la resta d’empreses també es pot inspirar i pot trobar oportunitats de circularitat en algunes de les estratègies que es treballen al formulari.

El qüestionari es composa en un seguit de preguntes que s’agrupen, principalment, en tres grans blocs:

1VISIÓ DE PRODUCTE

Bloc de preguntes on es posa el focus en el disseny, la fabricació i la comercialització de producte.

2VISIÓ EMPRESA

Bloc de preguntes on es posa el focus a la pròpia empresa que realitza el qüestionari.

3VISIÓ PROCÉS OPERATIU

Bloc de preguntes on es posa el focus en el procés operatiu on es destina el bé o equip que l’empresa ven.

A continuació en el següent exemple us indiquem els diferents apartats de les preguntes:

Cada pregunta pot ser resposta amb una puntuació gradual del 0 al 10, on el 0 implica que l’empresa s’alinea actualment amb la resposta de l’esquerra de tot i on el 10 vol dir que l’empresa s’alinea amb la resposta de la dreta de tot.

També es pot respondre amb NS/NC (si no en sabem la resposta) o NA (si no aplica a la nostra empresa).

 

Per a cada pregunta teniu diverses possibilitats de resposta, així com informació d'ajuda i un "caçador d'idees".

 

Totes les preguntes van acompanyades d’un pop-up informatiu: aquesta finestra emergent ofereix una explicació amb major detall de la qüestió i ofereix exemples ja aplicats a d’altres empreses per a servir d’inspiració.

Alguna idea per a la teva empresa?

El formulari també disposa de la possibilitat d’anar anotant les idees que ens puguin sorgir a mesura que es realitza la diagnosi: és el “caçador d’idees”.

Totes aquelles idees que anem anotant quedaran llistades i annexades a l’informe de resultats final.

 

En finalitzar el qüestionari obtindreu els resultats de forma gràfica, que permetran ubicar l’empresa dins el mapa d’estratègies de l’Economia Circular i ressaltant aquells vectors d’innovació on encara es poden cercar noves oportunitats.